فلوشیب چیست و چه مزایایی دارد؟

فلوشیب فرصت یادگیری کوتاه مدتی است که از چند ماه تا دو سال طول میکشد. این فلوشیب ها امتیازی بر اساس شایستگی علمی افراد است که برای دانشجویان تمام وقت دکتری و ارشد که معدل خوبی دارند در نظر گرفته میشود. 

مزیت های فلوشیب:

بدون شک مهمترین فرصتی که فلوشیب ها در اختیار دانشجوها قرار می دهد، بهرمندی از کمک های مادی است. بدین صورت که بسیاری از فلوشیب ها علاوه بر تامین هزینه زندگی، در فراهم کردن هزینه رفت و آمد و گردش آخر هفته و ... نیز نقش مهمی دارند. 

پیدا کردن فرصت های فلوشیب:

ارتباط با افراد آکادمیک که در اطراف شما هستند کلید اصلی پیدا کردن فلوشیب مناسب است. 

فلوشیب ها به چه کسانی تعلق میگیرند؟

به افرادی ارائه میشود که رزومه قابل قبولی داشته و مقاطع تحصیلی قبلی را در موسسات معتبر با نمرات خوب پشت سر گذاشته باشند.