رشته ریاضی

لیست ژورنال های رشته ریاضی (‌انواع گرایش‌ها) که موسسه مپتا سابقه همکاری موفق با آن‌ها را دارد.

 

نام مجله نمایه ها کشور هزینه مدت زمان لینک مجله
Bulletin of the Iranian

 Mathematical Society

اسکوپوس Q3

ISI WOS

JCR (IF=0.357)

ISC

ایران 2200 یورو 3-5 ماه لینک

 

این مجله یک مجله ایرانی برای جامعه ریاضیات ایران است که در انتشارات اشپرینگر Springer چاپ می شود. با ایمپکت فکتور 0.357 جزو یکی از معتبرترین مجلات در رشته ریاضی است. که علاوه بر نمایه شدن در تمام پایگاه های معتبر مجله علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم ایران نیز می باشد.

 

نام مجله نمایه ها کشور هزینه مدت زمان لینک مجله

Quarterly Journal Of

Mathematics

اسکوپوس Q1

ISI WOS

JCR (IF=0.704)
انگلستان رایگان 3 ماه لینک

 

فصلنامه ریاضیات انتشارات دانشگاه آکسفورد انگلستان است که دارای بالاترین رتبه  Scopus می باشد و مقالات نوین در زمینه ریاضات را چاپ می کند.

 

نام مجله نمایه ها کشور هزینه مدت زمان لینک مجله
پژوهش های ریاضی وزارتین و ISC ایران رایگان 2-6 ماه  

 

مجله پژوهش های ریاضی از انتشارات دانشگاه خوارزمی دارای رتبه علمی پژوهشی و مورد تایید وزارت علوم می باشد. که در تمام زمینه های ریاضیات پذیرش مقاله می کند.

اغلب مجلات ریاضی در زمینه های زیر مقاله پذیرش می کنند:

جبرهای تغییرناپذیر و غیر جابجایی ، جبرهای غیر تداعی ، جبرهای دروغ و جردن ، حلقه ، نظریه رده و جبر همولوژی ، تئوری K ، نظریه های گروه و ماژول ، جبر محاسباتی تحلیل عملکردی ، تحلیل هارمونیک ، تئوری اپراتور ، جبر خطی و تئوری ماتریس ، تحلیل پیچیده ، تحلیل غیرخطی و محدب هندسه افتراقی ، هندسه جبری ، هندسه محدب و گسسته ، توپولوژی عمومی و جبری ، منیفولدها و مجتمع های سلولی ، تجزیه و تحلیل جهانی ، تجزیه و تحلیل در منیفولد ها. منطق و مبانی ریاضی ، نظریه مدل و مجموعه نظریه کنترل ریاضی ، کنترل بهینه سازی ، تحقیقات عملیاتی ، تئوری بازی ، امور مالی تجزیه و تحلیل عددی و محاسبات علمی ، جبر خطی عددی و محاسبات تنسور ، تجزیه و تحلیل فاصله ، راه حل های عددی ODE ها ، PDE ها و معادلات انتگرال ، تقریب داده های پراکنده معادلات دیفرانسیل جزئی ، سیستم های دینامیکی و نظریه ارگودیک ، تئوری انشعاب ، معادلات و کاربردهای دیفرانسیل معمولی ، اختلاف و معادلات عملکردی. نظریه شماره ، رمزنگاری و نظریه کدگذاری ریاضیات گسسته ، نظریه نمودار ، ترکیبی ، نظریه احتمال گسسته احتمال ، مدل سازی تصادفی ، ریاضیات مالی ، معادلات دیفرانسیل تصادفی مبانی ریاضیات علوم داده و یادگیری ماشین ، فیزیک ریاضی ، ریاضیات صنعتی و کاربردی ، زیست ریاضی.