یونی اسیست (Uni-Assist) یک موسسه واسطه بین دانشجویان و دانشگاه های آلمان است که در شهر برلین واقع شده است و وظیفه آن بررسی اولیه مدارک متقاضیان اخذ پذیرش از بعضی دانشگاههای آلمان می باشد. بنابراین وظیفه ی یونی اسیست، ارزیابی و معادل سازی مدارک افراد به سیستم آموزشی آلمان است.

در آلمان به جای اینکه هر دانشگاه مدارک متقاضیان را به صورت جدا بررسی کند، موسسه ای به نام Uni-Assist تاسیس گردید تا این وظیفه را به صورت گسترده تری انجام دهد. علاوه بر این، این موسسه مسئول بررسی صحت و کامل بودن مدارک ارسالی دانشجویان است. به این نکته باید توجه کرد که این موسسه وظیفه این را ندارد تا به متقاضیان پذیرش دهد، بلکه فقط مدارک را یک بررسی اولیه می کند تا مطمئن شوند که آیا متقاضیان پیش شرطهای لازم برای اپلای رشته مد نظر را دارند یا خیر.

ددلاین یونی اسیست

Uni-Assist به خودی خود ددلاینی ندارد بلکه از ددلاین دانشگاه پیروی می کند. بنابراین متقاضیان تا ددلاینی که توسط دانشگاه تعیین شده است مهلت دارند که مدارک را به یونی اسیست برسانند. همچنین نمی توان زودتر از زمان شروع بازه اپلای در سایت Uni-Assist درخواست خود را ارائه داد.

مدت زمان بررسی مدارک توسط  Uni-Assist

معمولا بین ۴ تا ۶ هفته بعد از دریافت اپلیکیشن و پرداخت پول. مدارک بررسی می شود. برای متقاضیان ایرانی زمان معمول بررسی مدارک ۳ هفته می باشد.