منیو اسکریپت (manuscript)

یا دست نویس همان مقاله شما است که هنوز در جایی مورد چاپ قرار نگرفته است. وقتی مقاله یا دست نویس شما مورد داوری قرار گرفته و چاپ شد می‌توان با آن paper یا article گفت.

منیو اسکریپت نامبر (manuscript NO)

شماره دست نویس ارسالی می‌باشد. وقتی شما مقاله خود را به ژورنال سابمیت می‌کنید کدی به مقاله شما اختصاص می‌یابد و شما جهت پیگری‌های بعدی قبل از هر چیز باید این کد یا شناسنامه مقاله را گزارش کنید.