مشارکت مقاله

یکی از راه های تقویت رزومه پژوهشی و تحصیلی داشتن مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی ( وزارتین، دانشگاه آزاد، علمی ترویجی) ئ مجلات علمی پزوهشی خارجی (ISI , SCOPUS ) و کنفرانس های بین المللی است. اما اگر دانشجویی مقاله ای از پایاننامه استخراج نکرده و یا از زمان دفاع پایاننامه آن گذشته است و مقاله ای ندارد و اگر دانشجویی علیرغم توانایی و سواد علمی به تنهایی قادر به نگارش مقاله نیست چه کار باید کرد؟

در این زمینه خیلی از پژوهشگران به مشارکت در مقاله دیگر پژوهشگران روی می آورند و با انجام قسمتی از مقاله می توانند با درج اسم در مقاله به سابقه پژوهشی خود بیفزایند. دانشجویان در این زمینه می توانند در قسمت های زیر به گرداوری مقاله کمک کنند.

 • جمع آوری مقدمه و پیشینه پژوهش
 • مدلسازی نرم افزاری
 • تهیه و آنالیز پرسشنامه
 • مطالعه کیفی و کمی
 • جمع آوری مبانی نظری
 • انجام تست های آزمایشگاهی
 • تقویت بار فنی
 • ترجمه و ویرایش نیتیو مقاله
 • ریوایز و اصلاح مقاله و ...

چه بسا بسیاری از محققان به خاطر ضعف در هریک از موارد فوق از تحقیق در موضوعات مورد علاقه باز می مانند و مقاله انها در ژورنال های معتبر نظیر الزویر (Elsevier) ، اشپرینگر (Springer)، تیلور اند فرانسیس (Taylor & Francis)، وایلی (Wiley) و ... ریجکت می شود.

موسسه مپتا مفتخر است با ایجاد بستری مناسب این پژوهشگرهارا به هم مرتبط نموده و کمک نماید تا پژوهشگران در تمام رشته ها بتوانند در قبال انجام قسمتی از مقاله در آن مشارکت نمایند.

رشته هایی مانند ؛

 • مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مکانیک، مواد، برق و کامپیوتر، شیمی، کشاورزی و ...
 • پزشکی، دندانپزشکی و محیط زیست و بیوشیمی و ...
 • حقوق، روانشناسی، مدیریت و مهندسی صنایع و ...
 • رشته های پایه مانند فیزیک ، ریاضی و شیمی
 • و تمام رشته های علوم انسانی و هنر، مهندسی و پزشکی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.